Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

LETNIE PÓŁKOLONIE

WÓJT GMINY DRUŻBICE ORAZ DYREKTOR SZKOŁY ZAPRASZAJĄ NA PÓŁKOLONIE LETNIE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WADLEWIE. 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że jest organizatorem realizacji zadania pt „Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii w 2022 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci i młodzieży urodzonych od 1 stycznia 2006 roku, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Półkolonie odbędą się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych ( wytyczne GIS, MZ i MEN) ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży.

TERMIN PÓŁKOLONII - 01.08 - 12.08. 2022 r. KOSZT - 250 zł.

Miejsce półkolonii – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wadlewie, Wadlew 59, 97-403 Drużbice

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie  półkolonii dla dzieci i młodzieży w 2022 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 450,00 zł na każdego uczestnika.

bip