Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Szarość
A
Reset

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

8 marca 2022 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

 

 

21 marca 2022 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

31 marca 2022 r.

Dzień otwarty dla rodziców

15–19 kwietnia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

27 kwietnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami

do 2 czerwca 2022 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

18 maja 2022 r.

Święto Szkoły/ Dzień Patrona

25-27 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

25 maja 2022 r.

Konsultacje dla rodziców

3 czerwca 2022 r.

Uroczystości związane z Dniem Rodziny

do 16 maja 2022 r.

Wystawianie przewidywanych końcoworocznych  ocen niedostatecznych

Do 2 czerwca 2022 r. 

Wystawianie przewidywanych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

do 14 czerwca 2022 r.

Wystawianie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych

 

 

15 czerwca 2022 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

15 czerwca 2022 r.

Zebrania z rodzicami

 

 

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2021 r.
  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
  • Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2022 r.,
  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
  • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne: 

7 stycznia 2022 r. (piątek) – opiekuńcze 

2 maja 2022 r. (poniedziałek) 

21 marca  2022 r. (poniedziałek) – Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny  - opiekuńczo - wychowawcze

24 – 26 maja 2022 r. (wtorek – czwartek) – egzamin ósmoklasisty

3 czerwca 2022 r. (piątek) – Święto Rodziny - opiekuńczo - wychowawcze

17 czerwca 2022 r. (piątek)  – opiekuńcze

 

bip